Fyr på västkusten

Vårt starka miljöengagemang genomsyrar alla våra uppdrag

Miljö

Vi vill påverka miljö och natur så lite som möjligt vid både utveckling och tillverkning. Samtidigt skapar vi fantastiska produkter för våra kunder.

Vårt miljöarbete är viktig för att framtida generationer ska ha samma goda förutsättningar som oss. Vårt miljöengagemang sträcker sig långt tillbaka i tiden, och har varit en av våra hörnpelare vid utveckling av nya produkter. Detta är något vi är mycket stolta över. Vi garanterar dig att din produkt uppfyller hårda miljökrav så att du kan vara trygg i att din produkt gör en minimal påverkan på miljön.

Vi hjälper dig hitta rätt lösningar

När vi utvecklar din produkt bedömer vi först effekterna på yttre miljö, och eventuella arbetsmiljöolägenheter som kan uppstå vid en kommande hantering av produkten. Upptäcker vi några negativa miljö- eller hälsoeffekter hjälper vi dig hitta bättre miljöanpassade råvaror. På så sätt bidrar du med att bredda utbudet av produkter med bättre miljöval.

ISO 14001 och 9001

I tillverkningsprocessen tar vi stöd av miljön

Vi hjälper dig hitta rätt typ av kemiska ingredienser som har alla de egenskaper som du önskar, men som samtidigt håller hög kvalitet och är miljöklassade. Vårt mål är att vi tillsammans skapar en fantastisk produkt som håller både ur miljöhänsyn och levererar rätt effekt. Vår produktion är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Miljömärkningar i färg. Svanen Bra miljöval

Låt oss ta hand om dina svanar och falkar

Anlitar du oss kan vi hjälpa dig miljöcertifiera dina produkter med Svanen eller Bra miljöval.

Godkända förpackningsmaterial

Vi använder godkända förpackningsmaterial

Vi strävar efter att materialet i våra förpackningar ska vara återvinningsbart. Detta för att skapa minsta möjliga miljöbelastning.